BusinessKlubben är mötesplatsen för aktiva affärsmän i Helsingforsregionen att mötas, diskutera och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

 

På BusinessKlubben har medlemmarna under mötena olika diskussioner som antingen är ledda eller öppna. Dessa kan bestå av runda bord med på förhand givna diskussionsämnen, paneldiskussioner där några klubbmedlemmar är i panelen eller genom  allmän diskussion runt något för medlemmarna viktigt ämne. Tanken är att varje enskilt möte skulle ha åtminståne ett huvudämne som skulle diskuteras och behandlas vid det mötet.

 

Då medlemmarna är aktiva affärsmän, betyder det att mötena hålles på kvällar, efter vanliga kontorsöppethållningstider, och skall heller inte vara för långa. Mötenas längd är mellan 1 och 2 timmar, beroende på medlemmarnas antal samt mötets diskussionsämne. Mötena avslutas med middag och fritt umgänge bland klubbmedlemmarna för att främja spontanare diskussioner efter själva mötet. Dessa middagar är naturligtvis frivilliga för de medlemmar som kan stanna på klubben en stund längre än vad som behövs för själva mötet.

 

Kontakta klubbansvarige på businessklubben@mikaelkrogius.com för att meddela intresse och komma med på mailinglistan där vidare information ges samt mötestider och annat meddelas till dem som är intresserade.